•  
"Para silahtır ama siyaset, tetiği ne zaman çekeceğini bilmektir."The Godfather (1972)